You are here

Verbisanaston uudistuminen

TitleVerbisanaston uudistuminen
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsPajunen, A
JournalPuhe ja kieli
Volume26
Issue4
Start Page205
Pagination205-219
Abstract

Artikkeli käsittelee verbilekseemien uudistumista suomen kielessä. Avoimet luokat uudistuvat oletuksen mukaan nopeasti, mutta suomen kielessä oletus ei päde verbisanaluokasta. Tulokset pohjautuvat korpustutkimukseen, jossa on käytetty toisaalta 31 milj. sanaesiintymän sanomalehtiaineistoa (Helsingin Sanomien vuosikerrat 2000 ja 2001) ja toisaalta nykysuomen sanakirjojen aineistoa (Nykysuomen sanakirja 1951–1961; Uudissanasto 80; CD-Perussanakirja 1997). Nykysuomen sanakirjan ja sanomalehtikorpuksen verbilekseemeistä 80 % on yhteistä, esiintymistä yhteinen aines kattaa yli 99.5 %. Huomattava osa korpuksen uudesta aineksesta on frekventatiivijohdoksia tutuista verbikannoista. Sanakirjoista oikeasti puuttuva aines koostuu puhekielisyyksistä, lainasanoista ja uusia teko- ja valmistusprosesseja nimeävistä muutosverbeistä. Sanarakenteeltaan uudisverbit ovat kompleksisia, mukana on sekä johdoksia että yhdysverbejä, sanojen merkkimäärä on vastaavasti perussanastoa korkeampi.

URLhttp://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/download/6665/5442